İmam Hatipler Haftası

1913’te temelleri atılan ve 13 Ekim 1951’de açılan ilk İmam Hatip Okulu olan İstanbul İmam Hatip Lisesinde açılışının 104. yılında İmam Hatipler Haftası münasebetiyle basın açılmasında bulunduk. İSTİMDER adına başkanımız Habip BOZKURT’un yaptığı konuşmanın metni şöyledir;

Sayın Basın Mensupları;

Sözlerime okulumuzun kurucusu Merhum Celaleddin Ökten hocamızın İmam Hatipleri vasıflandırdığı şu sözlerle başlamak istiyorum;

Asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı bilen münevver, dindar görüneceğim diye taassup sahibi olmayan, aydın desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik

Bu düşünce ve gaye ile işe başlayan, azim ve kararlılığıyla bu çalışmayı sürdüren, Allah’ın yardımıyla de sonunda emeline ulaşan Celaleddin Ökten hocamızın 1951 yılında vermek istediği mesaj yılları aşıp günümüze kadar geldi.

Ezanın bile Türkçe okunduğu, din eğitiminin yasak olduğu ülkemizin buhranlı günlerinden; gönül insanlarının emeği ve özverileriyle bunca imkâna sahip olduğumuz günlere geldik elhamdülillah.

Şimdi o sıkıntılı günlerde verilmek istenen mesajı gereğince idrak edip, eldeki bu imkânların kıymetini bilerek gelecekte yeniden büyük bir medeniyet kuracak ve şahsiyetiyle dünyayı yeniden şekillendirecek nesiller yetiştirmemiz gerekiyor.

1951 yılında kurulan bu ocak bir sonuç değil; yeni bir yola başlangıç ve istikbale atılan yeni bir adımdır. 2017 yılında tekrar yapılan ve fiziki imkânları geliştirilen bu yeni binada yeniden bismillah diyerek büyüklerimizden örnek aldığımız dirayet ve kararlılıkla çalışmalarımızı yürütmeli, gelecek kuşakların önünü açmalı ve onlara rehber olmalıyız.

Sözlerimi bitirirken diğer imam hatip okullarının ağabeyi sayılan bu ilk ocağın yapımında emeği geçmiş ve bu davaya gönül verip çalışan herkese teşekkür ediyor, ahirete irtihal edenlere Cenabı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrardan saygı ve sevgiyle selamlıyor, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.