Prensiplerimiz

• Kuran ve Sünnet çizgisi tüm çalışmaların vazgeçilmezidir.

• Gelecek için çalışılırken tarihi mirasımız gözardı edilmez.

• Kurumsal çalışmalarımız, hiçbir kişinin, grubun, kuruluşun çıkarlarına alet edilemez.

• Açıklık ve şeffaflık esastır.

• Toplumu oluşturan bireylerdir düsturunca öncelikli hedefimiz bireylerdir.

• Gayemiz her alanda üretken ve verimli çalışmaktır.

• Her türlü eleştiriye açık olup bunları değerlendirmektir.

• Mezun ve mensuplar arasında kardeşliğin yerleşmesine, korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

• Mezun ve mensuplarımızdaki farklılıkları ortak zenginliğe dönüştürmektir.

• Aidiyet duygusunu ve sorumluluk bilincini oluşturmaktır.

• Müstakil yapamayacağımız çalışmaları hayata geçirmek için kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmaktır.

• Üniversite ve akademik eğitime teşvik etmek, önem vermek, destek vermektir.

• Sürekli istişare halinde olmaktır.

• Mezun ve mensuplar arasında iletişime önem vermektir.